אני מכשירה א.נשים לאוריינות פיננסית וקבלת החלטות כלכליות מתוך ידע, מודעות ובחירה

אני מכשירה א.נשים לאוריינות פיננסית מתוך ידע, מודעות ובחירה