בחנ.י את עצמך! מה סגנון ההתנהלות הכלכלית שלך ומה אפשר לעשות לגבי זה?

בחנ.י את עצמך! מה סגנון ההתנהלות הכלכלית שלך ומה אפשר לעשות לגבי זה?

בשאלון הבא תוכל.י לזהות פערי ידע או הטיות התנהגותיות שמקשות על התנהלות כלכלית מבוססת תקציב. אני מקוה שתוכל.י למצוא בו כלי תמך לקראת השנה החדשה. בהצלחה!