fbpx

הכשרה להוראת החינוך הפיננסי

חינוך פיננסי הוא צו השעה. ההבנה שחוסן פיננסי מותנה בהתנהגות אנושית (קבלת החלטות, תכנון, דיאלוג והתמודדות עם חוסר ודאות) מביאה יותר ויותר גופים מוסדיים להשקעה בפיתוח האוריינות הפיננסית של הדור הבא. מהירות הפיתוחים הטכנולוגיים, יוקר המחיה, שינויים מבניים בשוק העבודה, עלייה בתוחלת החיים והמורכבות במוצרי החיסכון הפנסיוני וההשקעות. הם זרזים משמעותיים בעשורים האחרונים, שהביאו לכך שארגון ה – OECD ייסד בשנת 2010 גוף ייעודי עליו מוטלת המשימה לפיתוח אוריינות פיננסית. 

מטרת ההכשרה להוראת החינוך הפיננסי היא להקנות ידע ולטפח איכויות פדגוגיות להוראת הנושא. בסיס ההכשרה הוא טיפוח אוריינות פיננסית עבור צוותי החינוך. הקניית ידע והבנה בתחום הפיננסי, ובכלל זה מודעות, מיומנויות, מוטיבציה וביטחון עצמי. כל אלה הם רכיבים הנחוצים לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות, להשגת רווחה כלכלית אישית ולהשתתפות מלאה בחיים הכלכליים.

ההכשרה נכתבה לאור מסמך תוכנית הלימודים לחינוך פיננסי (משרד החינוך, 2012) ומיומנויות ליבה בחינוך פיננסי לילדים ולנוער (משרד האוצר, 2013), שיעל הייתה שותפה בכירה לכתיבתם. ולאור מסמכי מדיניות של ארגוני חינוך פיננסי מובילים בעולם. ההכשרה כוללת הקניית ידע ומודעות, תרגול מיומנויות הוראה והתנסויות פדגוגיות. 

הכשרת ציוותי הוראה לחינוך פיננסי

כתבתי את הקורס האקדמי להכשרת מורים להוראת החינוך הפיננסי כדי לתת מענה לצורך שעולה מהשטח. בקורס אני מאגדת תוכן, ידע וניסיון שצברתי במעל 30 שנות קריירה בהן רכשתי הבנה מעמיקה בגורמים המניעים את הכלכלה (בתפקידי ניתוח שווקים, מחקר ניירות ערך, המלצות השקעה, הנפקות, גיוסי הון)

לפני למעלה מעשור החלטתי להשתמש בכל הידע והניסיון מהתחום הפיננסי – עסקי, להוסיף עליו הבנה של היבטים התנהגותיים בקבלת החלטות פיננסיות ולהתמחות בהוראת אוריינות פיננסית באופן ידידותי, פשוט ומזמין לציבור הרחב

למזלי הטוב, נבחרתי להיות הכותבת הראשית של תוכנית הלימודים בחינוך פיננסי עבור משרד החינוך. ובהמשך נבחרתי להיות מומחית התוכן של מחלקת חינוך פיננסי במשרד האוצר בכתיבת ״מיומנויות ליבה בחינוך פיננסי לילדים ולנוער״ ובכתיבת תוכן לאתר ״האוצר שלי״. במכללה למנהל ביקשו שאפתח קורס ואכשיר מרצים לקורס ״חינוך פיננסי אישי ומשפחתי״ שהוצע כקורס בחירה. לאור זאת שהחינוך הפיננסי אינו מקצוע חובה בבתי הספר, אני ממקדת את העשייה שלי בהקניית את הביטחון והסמכות הפדגוגית למורים בבית הספר להורות את המקצוע. בכתיבת  הסילבוס התבססתי על המקורות האקדמיים והמוסדיים העדכניים ביותר במדינות ה OECD.

0
עד היום מעל 150 א.נשי חינוך השתתפו בהכשרה​

התוכנית מוכרת ומאושרת במאגר התוכניות של משרד החינוך - גפ״ן

יעל נבט מעורבת בקידום החינוך הפיננסי בישראל תוך העלאת המודעות בתקשורת,
בקידום מדיניות ממשלתית ובהכשרות אקדמאיות:

המכללה למינהל
הוראת החינוך הפיננסי - סטודנטיות.ים לחינוך במכללה למנהל

יעל בעלת עשר שנות ניסיון בהכשרת מורים וסטודנטים למיומנויות הוראה בחינוך פיננסי

משרד האוצר
חברת צוות כתיבת מסמך מיומנויות ליבה בחינוך פיננסי לילדים ונוער

יעל היתה מומחית התוכן בכתיבת מסמך מיומנויות ליבה בחינוך פיננסי לילדים ולנוער בהוצאת משרד האוצר כשיעצה למחלקת החינוך הפיננסי הממשלתית, בין השנים 2011-2014

מומחית תוכן בתחום החינוך הפיננסי

יעל מרואיינת בתור מומחית תוכן בפרויקטים עיתונאים בתחום החינוך הפיננסי בישראל

מתוך משובים של סטודנטים וסטודנטיות בקורס הוראת החינוך הפיננסי

הזמינו או הצטרפו לקורס

*הזמנת ההכשרה לציוותי מורים במשרד החינוך – ניתן להזמין את ההכשרה דרך מערכת גפ״ן

הזמנת ההכשרה לסטודנטים להוראה ומסגרות פרטיות – כתבו לנו לקבלת פרטים נוספים

הורים מוזמנים להצטרף לקורס הדיגיטלי בנושא חינוך פיננסי  – השאירו פרטים והיו הראשונים לדעת כשהקורס עולה לאוויר!

כלי נגישות